Artist/human: Rebecca Solnit
Artist/human: Rebecca Solnit